HomeTagsJAT Holdings

JAT Holdings

JAT Holdings මූලික කොටස් නිකුතුව අධි දායකත්වයක් සහිතව අවසන් වෙයි

JAT Holdings මූලික කොටස් නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් ආයෝජකයන් අතර විශාල උනන්දුවක් ඇති වූ බවත්, සාමාන්‍ය කොටස් 82,904,846 නිකුත් කරන ලද එම කොටස් නිකුතුව අධි දායකත්වයක්...

JAT Holdings concludes virtual investor forum for upcoming IPO

((L to R) Mr. Deshan Pushparajah – Managing Director, Global Markets & Investment Banking, CAL; Mr. Nishal Ferdinando - Chief Executive Officer, JAT Holdings;...

JAT Holdings இடம்பெறவிருக்கும் ஆரம்ப பொது பங்கு வழங்கலுக்கான மெய்நிகர் முதலீட்டாளர் அமர்வை நடாத்தியுள்ளது  

இலங்கையின் மர பூச்சுகள் தயாரிப்புக்களின் நம்பகமான முன்னோடியான JAT Holdings, எதிர்வரவிருக்கும் அதனது ஆரம்ப பங்கு பொது வழங்கலுக்கான உத்தியோகபூர்வ அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு இன்று (ஜுலை 08) இடம்பெற்றதுடன், இதையொட்டியதாக அதே நாளில்...

JAT Holdings displays outstanding performance, recording the best Q1 in company history

Amidst adverse economic conditions, compounded by a month-long island-wide lockdown, JAT Holdings reported outstanding performance in Q1 of FY22, with a record revenue of...

JAT Holdings මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව සහ Virtual ආයෝජක සමුළුව ළඟදීම

ශ්‍රී ලංකාවේ තීන්ත හා ආලේපන ක්ෂේත්‍රයේ විශ්වාසය දිනූ ප්‍රමුඛයා වන JAT Holdings හි ප්‍රථම මහජන කොටස් නිකුතුව (Initial Public Offering - IPO) 2021 ජූලි...
22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics