உலகம்

இலங்கையில் பாராளுமன்றத்தில் குறைவாக பங்களிப்பு செய்த 10 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் வெளியீடு!

இலங்கையின் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின் முதல் வருடத்தில் பாராளுமன்றத்திற்கு மிகக் குறைவாகப் வருகை தந்த 10 உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் செயற்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்யும் manthri.lk இணையதளம் இதனை வெளியிட்டுள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்களிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பட்டியலில் முதலாமிடத்தில் டிரான் அல்லஸ் எம்.பி உள்ளார். இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களில் முறையே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான அலி சப்ரி ரஹீம் மற்றும் மர்ஜான் பழீல் ஆகியோர் உள்ளனர்.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. சம்பந்தன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளார்.

இதுதொடர்பான முழுமையான பட்டியலை கீழே காணலாம்.

Hot Topics

Related Articles