உலகம்

திருவள்ளுவர் உருவத்தை ஓவியமாக தீட்டியவருக்கு தமிழக முதல்வர் பாராட்டு!

தமிழ் எழுத்துக்களால், திருவள்ளுவர் உருவத்தை ஓவியமாக தீட்டியவருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

கணேஷ் என்ற ஓவியர் தமிழ் வட்டெழுத்து, தமிழ் எழுத்து என, கி.பி., 3ம் நுாற்றாண்டில் இருந்து, இன்றைய தமிழ் எழுத்துக்கள் வரை உள்ள 741 தமிழ் எழுத்துக்களை வைத்து, திருவள்ளுவர் உருவத்தை ஓவியமாக வரைந்திருந்தார்.

அதை அவர் தமிழக முதல்வரின், ‘டுவிட்டர்’ பக்கத்தில், ‘டேக்’ செய்திருந்தார்.

அதை கண்ட முதல்வர், ‘அன்பின் வழியது உயிர்நிலை’ என்ற அய்யன் வள்ளுவரை, தமிழ் மீது கொண்ட அன்பால், தமிழ் எழுத்துக்களால், ஓவியக் காவியமாக்கிய கணேசை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். வள்ளுவம் போல் இந்த ஓவியமும் வாழும்’ என, டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Hot Topics

Related Articles