உலகம்

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யும் பயணிகளுக்கு வெளிநாட்டு அமைச்சின் முக்கிய அறிவிப்பு

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யும் பயணிகளுக்கான கொரோனா தனிமைப்படுத்தல் நடைமுறைகளில் மேற் கொள்ளப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் குறித்து வெளிநாட்டு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இவ் அறிக்கையின் படி, மார்ச் 2020 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இலங்கைக்கு உள்வரும் பயணிகளுக்கான நடைமுறை பின்வருமாறு திருத்தப்பட்டுள்ளது, இது வெளியுறவு அமைச்சகம், குடிவரவுத் துறை மற்றும் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் ஆகியவற்றின் ஒன்றிணைந்த முடிவின் அடிப்படையில் மற்றும் பொருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கான மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு ஜனாதிபதி பணிக்குழுவின் ஒப்புதலுடன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கையின் முழு வடிவம் வருமாறு,

Hot Topics

Related Articles