உலகம்

வெள்ளவத்தையில் ஒரு பிரதேசம் முடக்கப்பட்டது – முழுவிபரம் இதோ !

வெள்ளவத்தை மயூரா பிரதேசம் நாளை காலை 5 மணி முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக இராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார்.

அதேநேரம் கிராண்ட்பாஸ் – சிறிசந்த செவன, சிறிமுது உயன, மாளிகாவத்தை – லக்ஹிரு செவன, பொரளை, சிறிசர உயன ஆகிய குடியிருப்பு திட்டங்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து நாளை காலை 5 மணியுடன் விடுவிக்கப்படுகின்றன.

கொழும்பின் முகத்துவாரம், கொட்டாஞ்சேனை, கிராண்ட்பாஸ், ஆட்டுப்பட்டித்தெரு, டாம்வீதி, வாழைத்தோட்டம், தெமட்டகொடை, மாளிகாவத்தை, மருதானை ஆகிய பொலிஸ் அதிகாரப் பிரிவுகளும், கொம்பனித்தெருவின் வேகந்த கிராமசேவகர் பிரிவும், பொரளையில் உள்ள வனாத்தமுல்லை கிராமசேவகர் பிரிவும், வெல்லம்பிட்டியில் உள்ள சாலமுல்ல கிராமசேவகர் பிரிவும் லக்சந்த செவன வீட்டுத்திட்டம் என்பனவும் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை கம்பஹா மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த சில பகுதிகளும் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்படவுள்ளது.

இதற்கமைய வத்தளை பொலிஸ் அதிகார பிரதேசத்திற்குட்பட்ட கெரவலப்பிட்டிய, ஹேக்கித்த, குருந்துஹேன, எவரிவத்த மற்றும் வெலிகடமுல்ல ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகள் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்படவுள்ளன.

பேலியகொட பொலிஸ் பிரிவில் பட்டிய வடக்கு கிராம சேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்படவுள்ளது.

பேலியகொடை பொலிஸ் அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட பேலியாகொடவத்த, பேலியாகொட கங்கபட, மீகஹாவத்த ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தலில் நீடிக்கும்.

கிரிபத்கொடை பொலிஸ் அதிகார பிரிவில் வெலேகொட வடக்கு பகுதியில் தனிமைப்படுத்தல் தொடரும்.

நீர்கொழும்பு பொலிஸ் அதிகார பிரிவிற்குட்பட்ட எம்.சி.குடியிருப்பு தொகுதி மற்றும் வெயாங்கொடை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட ஹிரிப்பிட்டிய தெற்கு கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலும் தனிமைப்படுத்தல் தொடரும்.

வத்தளை பொலிஸ் அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட கெரவலபிட்டிய கிராம சேவகர் பிரிவிலுள்ள நைய்துவ பகுதியும் வெலிகடமுல்ல கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட துவே வத்த பகுதியும் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளன.

அத்துடன் பேலியகொடை பொலிஸ் அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட பட்டியமுல்ல கிராம சேவகர் பிரிவிலுள்ள ரோஹனவீர மாவத்தை பகுதியும் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளன.

கிரிபத்கொடை பொலிஸ் அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட ஹுணுப்பிட்டிய வடக்கு கிராம சேவகர் பிரிவுக்குபட்ட வெலிகந்த பகுதியும் நிட்டம்புவ பொலிஸ் அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட திஹாரி வடக்கு மற்றும் திஹாரி கிழக்கு கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட வாரன பன்சல வீதி, கத்தோட வீதி மற்றும் இந்ரா மாவத்தை பகுதிகளும் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளன.

இதேவேளை களுத்துறை மாவட்டத்தில் புளத்சிங்க பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட வேகங்கல்ல கிழக்கு மற்றும் வேகங்கல்ல மேற்கு கிராம சேவகர் பிரிவுகள் நாளை காலை 5 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளன.

சிறிய ஹீனிடியங்கல கிராம சேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

அதேநேரம், கொழும்பு, கம்பஹா, களுத்துறை அல்லாத நாட்டின் ஏனைய மாவட்டங்களில் தற்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இடங்கள் மறு அறிவித்தல் வரையில் அவ்வாறே பேணப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Hot Topics

Related Articles