உலகம்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரானார் தயாசிறி

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக தயாசிறி ஜயசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவினால் இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலங்க சுமதிபால தெரிவித்துள்ளார்.

Hot Topics

Related Articles