உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
4,254,616
Deaths
Updated on August 3, 2021 5:44 pm
All countries
199,938,908
Confirmed
Updated on August 3, 2021 5:44 pm
All countries
178,616,648
Recovered
Updated on August 3, 2021 5:44 pm

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு