உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
5,594,994
Deaths
Updated on January 21, 2022 10:47 am
All countries
343,516,850
Confirmed
Updated on January 21, 2022 10:47 am
All countries
272,908,235
Recovered
Updated on January 21, 2022 10:47 am

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு