உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
4,892,799
Deaths
Updated on October 14, 2021 4:27 pm
All countries
240,164,251
Confirmed
Updated on October 14, 2021 4:27 pm
All countries
215,742,606
Recovered
Updated on October 14, 2021 4:27 pm

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு