உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
6,295,272
Deaths
Updated on May 19, 2022 1:52 pm
All countries
525,220,844
Confirmed
Updated on May 19, 2022 1:52 pm
All countries
480,834,477
Recovered
Updated on May 19, 2022 1:52 pm

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு