உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
4,758,617
Deaths
Updated on September 26, 2021 10:25 am
All countries
232,349,527
Confirmed
Updated on September 26, 2021 10:25 am
All countries
207,245,281
Recovered
Updated on September 26, 2021 10:25 am

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு