உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
5,237,451
Deaths
Updated on December 1, 2021 3:38 pm
All countries
263,296,365
Confirmed
Updated on December 1, 2021 3:38 pm
All countries
235,995,010
Recovered
Updated on December 1, 2021 3:38 pm

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு