உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
6,350,698
Deaths
Updated on June 26, 2022 9:11 pm
All countries
548,900,369
Confirmed
Updated on June 26, 2022 9:11 pm
All countries
520,651,363
Recovered
Updated on June 26, 2022 9:11 pm

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு