உலகம்

GLOBAL STATISTICS

All countries
3,888,824
Deaths
Updated on June 22, 2021 4:45 am
All countries
179,552,610
Confirmed
Updated on June 22, 2021 4:45 am
All countries
162,537,734
Recovered
Updated on June 22, 2021 4:45 am

இலங்கை செய்திகள்

நிகழ்வுகள்

spot_img

இந்திய செய்திகள்

வெளிநாட்டு செய்திகள்

சினிமா செய்திகள்

காணொளி

பெண்கள்

மருத்துவம்

வாழ்க்கை

விளையாட்டு

வணிகம்

தொழில்நுட்பம்

புகைப்படத்தொகுப்பு